Neem contact op
(055) 301 46 37

Bewindvoering

Soms kan iemand onvoldoende de eigen belangen behartigen, of niet goed voor zichzelf zorgen.

Denk bijvoorbeeld aan Alzheimerpatiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiënten of mensen met problematische schulden.

De wet geeft dan drie mogelijkheden om maatregelen te nemen: bewind, mentorschap en curatele. Ze zijn alle drie bedoeld om de persoon om wie het gaat te beschermen tegen anderen, die misbruik van de situatie kunnen maken.

Heeft u deze bescherming tijdelijk of blijvend nodig, of kent u iemand voor wie dat geldt? Dan is het goed om te weten wat u kunt doen.