Neem contact op
(055) 301 46 37

Welke maatregel past bij u?

Er bestaan grote verschillen tussen bewind, mentorschap en curatele. Wat voor u het beste is hangt af van de reden waarom u bescherming nodig heeft.

Bij bewind of mentorschap blijft u handelingsbekwaam. Bewind is een financiële maatregel. Als u uw financiële handelingen niet - of niet meer - kunt overzien, dan is bewind voor u voldoende. U mag dan uw financiële zaken niet zelf meer doen. Als het er alleen om gaat dat u niet over persoonlijke zaken kunt beslissen, dan ligt een mentorschap meer voor de hand.

Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. U mag dan over bijna niets meer zelfstandig beslissen; noch over uw financiële, noch over uw persoonlijke zaken. Curatele is nodig als u de gevolgen van uw doen en laten helemaal niet overziet.

Vindt u dat voor uzelf - of voor iemand waarbij u betrokken bent - een maatregel wenselijk of noodzakelijk is? Kies dan voor een maatregel die passend, en niet te zwaar is.

Ook zonder curatele of bewind kunnen geld en goederen worden beheerd, bijvoorbeeld door een volmacht. Ook budgetbeheer kan voldoende zijn om te helpen bij uw financiën. U krijgt dan niet de bescherming die bewind of curatele u wel zou bieden.

Keuze

Financiële zakenPersoonlijke zaken
niet kunnen overzien, maar wel handelingsbekwaamBewindMentorschap
Geheel niet kunnen overzien, handelingsonbekwaamCurateleCuratele