Neem contact op
(055) 301 46 37

Wat is bewind?

Bewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen, of problematische schulden hebben.

Officieel heet deze maatregel onderbewindstelling van goederen ter bescherming van meerderjarigen. In de praktijk worden hiervoor verschillende termen gebruikt, zoals  beschermingsbewindvoering, bewindvoering of kortweg bewind.

Als uw goederen*) onder bewind gesteld zijn, dan mag u daar niet meer zelfstandig over beslissen. Uw bewindvoerder gaat ook over het beheer van uw goederen.

*) In de wet worden zaken en rechten samen goederen genoemd. Een zaak is volgens de wet iets tastbaars. Iets dat u kunt aanraken of beetpakken, zoals grond, een huis of een tafel. Zij kunnen uw eigendom zijn. Naast zaken kunt u echter ook rechten hebben. Denk daarbij aan een recht op een geldvordering, loon, uitkering en effecten.

"Bewind is een ingrijpende maatregel. U geeft immers de zeggenschap over uw eigen financien uit handen."

 

"De andere kant van de medaille is dat ik als bewindvoerder uw financiële zorgen wegneem."