Neem contact op
(055) 301 46 37

Over ons

Bureau Ten Hove is gevestigd in Apeldoorn. Willemien ten Hove-van Ittersum werkte twintig jaar in de financiële dienstverlening, voordat ze een zelfstandig bureau voor beschermingsbewindvoering begon. Kennis en ervaring op het terrein van financiën inzetten voor mensen in een kwetsbare positie: dat is voor haar de belangrijkste drijfveer.

Willemien werkte als accountmanager Private Banking voor particuliere en zakelijke klanten, als geregistreerd financieel planner (FFP) en als geregistreerd echtscheidingsadviseur (RFEA). Eerder werkte zij als hypotheekadviseur en adviseur bedrijven Midden- en Kleinbedrijf.

Bewind is een ingrijpende maatregel. U geeft immers de zeggenschap over uw eigen financiën uit handen.

De andere kant van de medaille is dat ik als bewindvoerder uw financiële zorgen wegneem.

Opleiding

Willemien ten Hove volgde de opleidingen post-hbo Beschermingsbewindvoering en post-hbo Schuldhulpverlening aan het Instituut voor Financiën & Zorgverlening (IFZ).

Waarneming

Bureau Ten Hove werkt samen met Bergsma Bewind. In een samenwerkingsovereenkomst hebben wij geregeld dat de zaken van onze cliënten bij afwezigheid door ziekte of vakantie goed behartigd blijven. We vervangen elkaar bij langdurige afwezigheid en wisselen kennis en deskundigheid uit.  

Brancheorganisaties

Bureau Ten Hove is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), die de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders behartigt en de kwaliteit van hun dienstverlening bewaakt.

Klachtenregeling Bureau Ten Hove BPBI

Bureau Ten Hove is lid van de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe), een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren, die zich het bevorderen van de kwaliteit van haar leden in het kader van curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap, en behartiging van de belangen van haar leden ten doel stelt.

Klachtenregeling Bureau ten Hove VeWeVe

Erkenningen

Bureau Ten Hove wordt door Betaalvereniging Nederland erkend als hulpverleningsinstantie. Dat betekent dat Bureau Ten Hove voor clienten een Basisbetaalrekening kan aanvragen. 

Bureau Ten Hove is als maatschappelijke organisatie aangemeld bij Nationaal Fonds Kinderhulp en kan voor cliënten een aanvraag bij het fonds indienen.