Neem contact op
(055) 301 46 37

Wat doet uw bewindvoerder voor u?

Als bewindvoerder behartigen wij al uw financiële belangen. Onze hoofdtaak is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld.

Dat wil zeggen dat wij zorgen dat uw goederen in stand blijven en op een goede manier worden geëxploiteerd. Bovendien voeren wij er de administratie over.

We regelen ook uw financiële huishouding. We zorgen ervoor dat uw inkomsten in de eerste plaats worden gebruikt voor vaste lasten en uw verzorging. Wanneer u wilt beschikken over iets dat onder bewind is gesteld heeft u onze medewerking nodig, en soms van de kantonrechter.

 

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • begeleiden aanvraag bewind;
 • opstellen plan van aanpak;
 • openen beheer- en leefgeldrekening;
 • aanvragen uitkeringen, zoals (bijzondere) bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB);
 • aanvragen evt. kwijtscheldingen;
 • afsluiten noodzakelijke verzekeringen;
 • doen van aangifte inkomstenbelasting;
 • onderhouden contacten met instellingen;
 • uitvoeren betalingen van vaste lasten volgens persoonlijk budgetplan;
 • toeleiden naar schuldhulpverlening indien van toepassing;
 • behandelen post;
 • jaarlijks verantwoording afleggen aan u en de rechtbank.