Neem contact op
(055) 301 46 37

Wie controleert uw bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht.

Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af over uw goederen die onder bewind gesteld zijn.

Daarnaast eist de kantonrechter jaarlijks van ons een eigen verklaring dat wij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zoals een verslag over de bedrijfsvoering en een verklaring over de jaarcijfers van een accountant.